100.มารยาทในการรับประทานอาหาร : กล่าวบัสมะละฮฺ และกล่าวอัลอัมดุลิ้ลลาฮฺฯ

You may also like...