การอ่านตัลกีนหลังจากฝังมัยยิด + เนียตว่าข้าพเจ้าละหมาด (ฮะกีกัต ชะรีอัต)

You may also like...