อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 127-129 | ดุอาของนบีอิบรอฮีม เมื่อก่อฐานบัยตุลลอฮฺ

You may also like...