บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การทำตะยัมมุม [ฟัรฎู ข้อ 3-5] (หน้า 17)

You may also like...