การญิฮาดและการทำฮัจย์ยังคงอยู่จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ (หน้า 122-123)

You may also like...