107-108.มารยาทในการรับทานอาหาร : ให้กินจากด้านข้างก่อน / ห้ามกินในท่าเอกเขนก

You may also like...