อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 255 | อายะฮฺกุรซีย์

You may also like...