คำถามหลังบรรยาย | คืนนิสฟู, ขอดุอาหลังละหมาด, กล่าวซัยยิดินา, ลูบหน้าในละหมาดและหลังละหมาด

You may also like...