และเราเชื่อว่าโลกแห่งหลุมฝังศพ (บัรซัคฺ) มีจริง [2] (หน้า 127-128)

You may also like...