115-116.มารยาทในการรับทานอาหาร : ผู้ที่รินน้ำดื่มทีหลัง / ภาชนะที่ทำจากทองและเงิน และใช้ปากดื่มจากแหล่งน้ำ

You may also like...