และเราเชื่อว่าโลกแห่งหลุมฝังศพ (บัรซัคฺ) มีจริง [3] (หน้า 128)

You may also like...