อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 260 | นบีอิบรอฮีมกับการทำให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺ

You may also like...