กุฏุบุดดีน อัชฺชีรอซีย์ (قطب الدين الشيرازي)

You may also like...