บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : เลือดประจำเดือน, เลือดนิฟาส, เลือดเสีย [4] (หน้า 19)

บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : เลือดประจำเดือน, เลือดนิฟาส, เลือดเสีย [4] (หน้า 19)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 19

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์

Default image
อาลี เสือสมิง