การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 1.ตัวบทจากอะกีดะฮฺอัฏเฏาะฮาวีย์ (หน้าที่ 53-54)

You may also like...