การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 4.โดยไม่ครอบคลุม และไม่มีวิธีการ (หน้าที่ 55-56)

You may also like...