การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 5.โดยไม่ตีความ แต่ให้ยืนยันและมอบหมายไปยังอัลลอฮฺ (หน้าที่ 56-57)

You may also like...