การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 6.และอัลลอฮฺทรงห้ามที่จะพูดถึงพระองค์โดยไม่มีความรู้ (หน้าที่ 57-58)

You may also like...