เราศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ฯลฯ [6] (หน้า 132-133)

You may also like...