การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 7.ความเป็นอิสลามจะไม่มั่นคง นอกจากการยอมรับตัวบทหลักฐาน (หน้าที่ 58-59)

You may also like...