การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 8.ใครแสวงหาความรู้ที่ถูกห้าม เขาจะถูกปิดกั้นจากเตาฮีดที่บริสุทธิ์ (หน้าที่ 59)

You may also like...