การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 9.สภาพของผู้ที่ผินออกจากกุรอานและหะดีษ (หน้าที่ 59-60)

You may also like...