การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 10.การอีหม่านต่อเรื่องนี้จะต้องไม่ตีความ [1] (หน้าที่ 60)

You may also like...