การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 10.การอีหม่านต่อเรื่องนี้จะต้องไม่ตีความ [3] (หน้าที่ 61-62)

You may also like...