การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 11.อัลลอฮฺนั้นทรงมีคุณลักษณะอันเป็นหนึ่งเดียวและไม่เหมือนสิ่งใด (หน้าที่ 62-63)

You may also like...