การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 12.และอัลลอฮฺนั้นทรงสูงส่งจาก ขอบเขต, ส่วนประกอบ, อวัยวะ, เครื่องมือและทิศ [3] (หน้าที่ 64-65)

You may also like...