ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน ซูเราะห์อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 150-152

You may also like...