การกระทำและความสามารถของบ่าว [1] (หน้า 139-141)

You may also like...