การกระทำและความสามารถของบ่าว [2] (หน้า 141-142)

You may also like...