158-160.ให้เร่งรีบในการจัดการญะนาซะฮฺ / ให้รีบชำระหนี้ให้แก่ผู้ตาย / การให้อนุสติหลังจากฝังมัยยิต

You may also like...