161-162.การขอดุอาให้แก่มัยยิตหลังจากฝังเสร็จ/กระทำซอดาเกาะฮฺให้แก่ผู้ตาย

You may also like...