ตัฟซีร 2/165-167 + ปะนาวัร หน้า 41

You may also like...