เตาฮีด | อัสมาอฺวัซซีฟาต [1] (ซีฟาตมุตะชาบิฮาต หน้า12-13)

You may also like...