คุตบะฮฺ : อย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนตัวของพวกเจ้าเอง

You may also like...