ตัฟซีร 2/168-170 + ปะนาวัร หน้า 41-42

You may also like...