เตาฮีด | อัสมาอฺวัซซีฟาต [2] (หน้า 13-14)

You may also like...