เตาฮีด | อัสมาอฺวัซซีฟาต [3] (หน้า 14-15)

You may also like...