บทที่ 4 : การละหมาด : เงื่อนไขของการละหมาด [3] (หน้า 21)

บทที่ 4 : การละหมาด : เงื่อนไขของการละหมาด [3] (หน้า 21)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ)

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดถนนศรีนครินทร์

 

Default image
อาลี เสือสมิง