การกระทำและความสามารถของบ่าว [4] (หน้า 142-143)

You may also like...