ตัฟซีร 2/171-172 + ปะนาวัร หน้า 42

You may also like...