บาปใหญ่ : 14.โกหกต่ออัลลอฮฺและรสูล

You may also like...