การกระทำของปวงบ่าวคือการสร้างของอัลลอฮฺและเป็นความอุสาหของบ่าว [1] (หน้า 143)

You may also like...