การกระทำของปวงบ่าวคือการสร้างของอัลลอฮฺและเป็นความอุสาหของบ่าว [2] (หน้า 143-144)

You may also like...