ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 163-164

ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 163-164

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 

Default image
อาลี เสือสมิง