170.สิ่งที่ผู้เดินทางจะกล่าวเมื่อขี่พาหนะ

You may also like...