อาละอิมรอน | อายะฮฺ 7 | อายะฮฺมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต

อาละอิมรอน | อายะฮฺ 7 | อายะฮฺมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 102-103
และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 https://www.youtube.com/watch?v=</span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px;">-C8zGXbm__8

Default image
อาลี เสือสมิง