การกระทำของปวงบ่าวและการสร้างของอัลลอฮฺ [5] (หน้า 147)

การกระทำของปวงบ่าวและการสร้างของอัลลอฮฺ [5] (หน้า 147)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

การกระทำของปวงบ่าวคือการสร้างของอัลลอฮฺและเป็นความอุสาหของบ่าว

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง