ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 180-182 การว่าซียะฮฺ (สั่งเสีย) ที่จำเป็น

You may also like...