อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 5 : สาเหตุที่นำไปสู่การลงทัณฑ์ในหลุมฝังศพ]

You may also like...