บ่อน้ำของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม [ปะริสัยฯ หน้า 67-68]

You may also like...